0
Mini Cart
 • Giỏ hàng trống

  Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Đệm định vị đầu cổ

 • AZURE ĐỆM BẢO VỆ ĐẦU

  Tư thế phẩu thuật:

  • Nằm ngửa
  • Phẫu thuật lấy sỏi, hoặc phẫu thuật liên quan đến xương chậu và bụng dưới.
  • Nằm nghiêng.

  Kích thước:      260 x 250 x 50mm.

  Chất liệu:          Silicone

  Mô tả:                Trẻ sơ sinh/ Vị thành niên/ Người lớn.

  Hãng sản xuất: TRULIFE.

  Nước sản xuất: Ireland.

 • ĐỆM BẢO VỆ ĐẦU MỞ

  Tư thế phẩu thuật:

  • Nằm sấp
  • Nằm nghiêng.

  Kích thước:

  • 90 x 22mm
  • 140 x 35mm
  • 200 x 50mm.

  Mô tả:

  • Trẻ sơ sinh
  • Vị thành niên
  • Người lớn.

  Hãng sản xuất: TRULIFE.

  Nước sản xuất: Ireland.

 • ĐỆM BẢO VỆ TRÁN

  Tư thế phẩu thuật:

  • Nằm ngửa
  • Phẫu thuật lấy sỏi, hoặc phẫu thuật liên quan đến xương chậu và bụng dưới.
  • Nằm nghiêng.

  Kích thước:      165 x 80 x 8mm.

  Chất liệu:           Silicone y tế

  Mô tả:                 Bảo vệ trán.

  Hãng sản xuất: TRULIFE.

  Nước sản xuất: Ireland.

 • OASIS ĐỆM BẢO VỆ ĐẦU ĐÓNG

  Tư thế phẩu thuật:

  • Nằm ngửa
  • Phẫu thuật lấy sỏi, hoặc phẫu thuật liên quan đến xương chậu và bụng dưới.
  • Nằm nghiêng.

  Kích thước:

  • Ø90 x 20mm
  • Ø140 x 35mm
  • Ø200 x 45mm.

  Mô tả:

  • Trẻ sơ sinh/ Em bé
  • Em bé/ Vị thành niên
  • Vị thành niên/ Người lớn.

  Chất liệu:          Silicone y tế

  Hãng sản xuất: TRULIFE.

  Nước sản xuất: Ireland.

 • OASIS ELITE – ĐỆM BẢO VỆ ĐẦU MỞ

  Tư thế phẩu thuật:

  • Nằm ngửa
  • Nằm nghiêng

  Chất liệu:           Silicone y tế

  Kích thước:      140 x 34mm
  200 x 50mm.

  Mô tả:                Trẻ sơ sinh/ Vị thành niên/ Người lớn.

  Hãng sản xuất: TRULIFE.

  Nước sản xuất: Ireland.

 • OASIS ELITE – ĐỆM BẢO VỆ ĐẦU NẰM NGỬA

  Tư thế phẩu thuật: Nằm ngửa.

  Chất liệu:                Silicone y tế

  Kích thước:

  • 275 x 230 x 65mm
  • 275 x 237 x 90mm.

  Mô tả:                Vị thành niên/ Người lớn.

  Hãng sản xuất: TRULIFE.

  Nước sản xuất: Ireland.

 • OASIS ELITE – ĐỆM BẢO VỆ ĐẦU NẰM SẤP

  Tư thế phẩu thuật: Nằm sấp.

  Kích thước:

  • 273 x 220 x 135mm
  • 280 x 240 x 140mm.

  Mô tả:                Trẻ sơ sinh/ Vị thành niên/ Người lớn

  Chất liệu:           Silicone y tế

  Hãng sản xuất: TRULIFE.

  Nước sản xuất: Ireland.

 • OASIS ELITE ĐỆM BẢO VỆ ĐẦU ĐÓNG

  Tư thế phẩu thuật:

  • Nằm ngửa
  • Phẫu thuật lấy sỏi, hoặc phẫu thuật liên quan đến xương chậu và bụng dưới.
  • Nằm nghiêng.

  Kích thước:

  • Ø140 x 34mm
  • Ø200 x 50mm.

  Mô tả:                Trẻ sơ sinh/ Vị thành niên/ Người lớn.

  Hãng sản xuất: TRULIFE.

  Nước sản xuất: Ireland.

Load More

All products loaded.